Vi har en ny look! Vår rykande färska hemsida är igång och redo att ta emot dina beställningar. Nyfiken?

Tapetsera runt hörn

Våra bästa tips

Anledningen till att det kan kännas lite klurigt att tapetsera runt hörn, är att hörn sällan är raka. Men om man innan tapetsering gör ett grundligt förarbete med spackling och slipning, underlättar det om du använder hörnskydd för att få så raka hörn som möjligt. Hörnskydd hittar du i din lokala fackhandel och gör tapetseringen mycket enklare. 

Vi rekommenderar att du lägger till 5 cm på bredden och på höjden när du beställer din tapet. T.ex. om du ska tapetsera rummets alla fyra väggar, ska du lägga till 5 cm per vägg, vilket innebär att du ska lägga till 5 cm på höjden och totalt 20 cm på bredden.

Rekommenderade verktyg

 • Roller & tråg 
 • Hink 
 • Pensel 
 • Vattenpass eller lod 
 • Stållinjal alt. sockelkniv 
 • Tapetsvamp (mjuk trasa eller svamp, helst cellulosasvamp) 
 • Blyertspenna 
 • Tapetkniv 
 • Tapetverktyg 
 • Trappstege 
 • Hörnskydd

[step1ImageAlt]
1.
[step2ImageAlt]
2.
[step3ImageAlt]
3.
[step4ImageAlt]
4.
[step5ImageAlt]
5.
[step6ImageAlt]
6.

Tapetsera innerhörn

 1. Mät avståndet från föregående tapetvåd till hörnet och lägg till ca 2 cm. 
 2. Kapa våden efter detta mått, alltså avståndet från vådkant till hörn + 2 cm. 
 3. Limma hörnet med en pensel. 
 4. Mönsterpassa mot den föregående våden och använd tapetseringsverktyget för att trycka bort ev. luftblåsor i hörnet. 
 5. Loda nästa våd, den del du inte använde, och sätt den så nära kant i kant som möjligt mot den föregående våden. Om hörnet inte är rakt, vilket är vanligt, kommer det bli ett litet överlapp. 
 6. Tänk på att inte pressa våden på plats, då finns det risk att skarven glider isär när limmet torkar.

Tapetsera ytterhörn

Rakt hörn 
 1. Tapetsera våden över hörnet. Tänk på att våden måste gå över hörnet med minst 2 cm, annars finns risk att den inte fäster ordentligt. 
 2. Sätt nästa våd kant i kant mot den föregående.

Icke rakt hörn

 1. Mät avståndet från föregående tapetvåd till hörnet och lägg till ca 2 cm. 
 2. Kapa våden efter detta mått, alltså avståndet från vådkant till hörn + 2 cm. 
 3. Limma hörnet med en pensel. 
 4. Mönsterpassa mot den föregående våden och tapetsera våden runt hörnet, tänk på att våden måste gå över hörnet minst 1 1/2–2 cm, annars finns risk att den inte fäster ordentligt. 
 5. Loda nästa våd och sätt den så nära kant i kant som möjligt mot den föregående våden. Här är det normalt om det blir ett litet överlapp på någon millimeter.

Har du fler frågor?

Kontakta oss